Ние издаваме книги от и за велики личности. Всяка книга е голям проект за нас. Като бутиково издателство обръщаме специално внимание на авторите. Те са наши партньори. Целта ни е да създадем висококачествени книги, които ще достигнат до най-широката публика, ето защо изпипваме нещата до най-малките детайли. Нашите книги са посрещани възторжено от всички фенове.

Ние сме HYBRID BOOKS!

---------------------------------

We are HYBRID BOOKS!

We publish biographies and autobiographies of great people. As a boutique publisher we focus first and foremost on our authors. We see authors as our partners in the publishing process. Each book is a big project for us. Our goal is to pay attention to the details, bring high-quality book that will reach the widest audiences utilizing our sales and distribution contacts and channels, as well as our proven track record of successful media exposure. Our books are loved by all fans.